हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको आधिकारिक गुनासो प्रणाली

हेटौँडा उपमहानगरपालिका

सार्वजनिक गुनासो र समाधान प्रणाली

गुनासोको स्थिति बारे जानकारी

गुनासोको स्थिति थाहा पाउन गुनासो दर्ता गर्दा उपलब्ध गराइएको 'टिकट नं.' र 'पासवर्ड' हालेर खोज्नुहोस् ।

गुनासोको विवरण