हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको आधिकारिक गुनासो प्रणाली

हेटौँडा उपमहानगरपालिका

सार्वजनिक गुनासो र समाधान प्रणाली

टिकट दर्ता सम्पन्न

गुनासोको स्थिति थाहा पाउन, गुनासो खोज गर्दा तल उपलब्ध गराइएको 'टिकट नं.' र 'पासवर्ड' हालेर खोज्न सक्नुहुनेछ ।

टिकट नं.: पासवर्ड :
गुनासो दर्ता गर्नुहोस्

गुनासोको दर्ता गर्ने व्यक्तिको विवरण दर्ता गर्न लगइन गर्नुहोस् ।